ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบวนการ PLC

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้จัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการ PLC วันที่1-2 (รุ่นที่1) วันที่ 3-4 (รุ่นที่ 2 )พ.ย.2560  โดยมีนายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลป.3  เป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 3 

 

แชร์สิ่งนี้ :