พิธีรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี๒๕๖๐

พิธีรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี๒๕๖๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต

<<<<<ภาพบรรยากาศในงาน>>>>>

แชร์สิ่งนี้ :