การประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา DMC

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ได้จัดการประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา DMC ณ ห้องประชุม 1

โดย กลุ่มนโยบายและแผน

<<<ภาพบรรยากาศในการประชุม>>>

แชร์สิ่งนี้ :