การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงบประมาณแบบมืออาชีพสู่สถานศึกษา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงบประมาณแบบมืออาชีพสู่สถานศึกษา”

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3

ระว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมเวียงลำปาง

<<<ภาพบรรยากาศในงานการประชุมในครั้งนี้>>>

แชร์สิ่งนี้ :