ประกาศประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา 8 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา 8 โรงเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ไฟล์ประกาศประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา 8 โรงเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แชร์สิ่งนี้ :