ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ไฟล์ประกาศการขึ้นบัญชีฯลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

แชร์สิ่งนี้ :