แจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าไปพิมพ์หน้าหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ของปีภาษี 2559

แจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าไปพิมพ์หน้าหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ของปีภาษี 2559 https://salary.lpg3.go.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  หากท่านใดเข้าไปพิมพ์ก่อน วันที่8 กุมภาพันธ์  2560 ให้เข้าไปพิมพ์ใหม่ เนื่องจากข้อมูลก่อนหน้านั้นระบุวันที่รับรองเป็นปี 2559

แชร์สิ่งนี้ :