รายชื่อหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 และรายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=95&did=1160&tid

แชร์สิ่งนี้ :