งานวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  เขต 2  และเขต 3  ร่วมบูรณาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16  มกราคม  2560  ที่อาคารหอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตำบลชมพู  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  โดยมีนายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธี

แชร์สิ่งนี้ :