กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

วันที่ 13  มกราคม  2560  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยนายประสงค์  ปาสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี  และกล่าวเปิดงาน ณ  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

แชร์สิ่งนี้ :