การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ณ ห้องประชุม 1 โดยมี นาย สมบูรณ์  สันชมภู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๓ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)

แชร์สิ่งนี้ :