ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สพป.ลำปาง เขต 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯลฯ

แชร์สิ่งนี้ :