โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วยโปรแกรม Thai School Lunch

26 พ.ย 59 สพป.ลำปาง เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน ด้วยโปรแกรมThai School Lunch นายธนาวัฒน์ คำราช ประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 3  รุ่นที่ 1 วันที่ 26 พ.ย. 59  รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พ.ย. 59 

แชร์สิ่งนี้ :