กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลำปาง เขต3

กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3  โดยนาย ธนาวัฒน์  คำราช  ได้มอบทุนให้นักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากทุนละ  1500  บาท  จำนวน  17  ทุน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แชร์สิ่งนี้ :