ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง(ฉบับปรับปรุง)

เรื่อง  รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   ไฟล์แก้ไขประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางล่าสุด

 

แชร์สิ่งนี้ :