ประกาศประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ DLIT ฯลฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต  3

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ DLIT, ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน
และระบบปฏิบัติการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯ

แชร์สิ่งนี้ :