รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 เครื่องแก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการศึกษา ต่อไป

แชร์สิ่งนี้ :