มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจน สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาคเหนือ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนยากจน ในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 3  โดยมี  นายสมบูรณ์  สันชมภู รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพป ลำปาง เขต 3 เป็นประธานและผู้มอบทุนในครั้งนี้

แชร์สิ่งนี้ :