Expired: ประชุมประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

สพป.ลำปาง เขต 3 ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด โดยนายสมบูรณ์ สันชุมภู รักษาราชการแทน ผอ.เขต เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษาจ.ลำปางทั้ง 4 เขต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 3

แชร์สิ่งนี้ :