แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๓ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยี โดยออกแบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เลือกพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ โดยเข้าไปกรอกแบบสอบถามที่ แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์  ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

แชร์สิ่งนี้ :