Expired: ร่วมส่งนางทิพวรรณ์ เรืองประเสริฐ ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ลำปาง เขต1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ร่วมส่งนางทิพวรรณ์  เรืองประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี  มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

แชร์สิ่งนี้ :