ประชุมสัญจรอำเภอแจ้ห่ม 2562

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอแจ้ห่ม  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (สัญจรอำเภอแจ้ห่ม) ครั้งที่ 2/2563  วันที่  12-13  ธันวาคม  2562  

แชร์สิ่งนี้ :