สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 พ.ศ.2562” อำเภอแจ้ห่ม

วันที่  14  พฤศจิกายน  2562  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  มอบให้  นายชนินทร์  บุญมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ร่วมเป็นเกียรติในการมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 พ.ศ.2562”   ให้ราษฎร  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ยากจน  ด้อยโอกาส  หรือผู้ที่มีรายได้น้อยที่มารับมอบผ้าห่มกันหนาว  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

แชร์สิ่งนี้ :