สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2562  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  มอบให้  นายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องใน  “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ประจำปี  2562  เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย  ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภัคดี  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ  หอประชุมจังหวัดลำปาง  ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

แชร์สิ่งนี้ :