ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกศิษย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจำปี พ.ศ.2562  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น  ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ http://www.psru.ac.th  และเสนอชื่อพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันศุกร์ที่  20  กันยายน  2562  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ ไฟล์แนบ  เพื่อมหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณา  คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ.2562  ต่อไป

แชร์สิ่งนี้ :