ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 Intemational Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competiton”

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 Intemational Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competiton”  โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและส่งผลงานได้ระหว่างวันที่  28  ตุลาคม  –  8  พฤศจิกายน  2562  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Ms.  Emily  Cheung  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  artcompetition@poleungkukorg.hk  หรือเว็บไซต์http://edu.poleungkuk.org.hk/match/artcompetition/ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์  0 2628 5646  ต่อ 113

แชร์สิ่งนี้ :