สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณเส้นทางรถไฟ

วันที่  23  ตุลาคม  2562  สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด  บริเวณเส้นทางรถไฟ  ถวายพระราชกุศกล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ สถานีรถไฟนครลำปาง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง 

แชร์สิ่งนี้ :