ขอเชิญตอบแบบสำรวจภาระหนี้สิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญตอบแบบสำรวจภาระหนี้สิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผ่านระบบออนไลน์  https://survey-debt.otepc.go.th/?fbclid=IwAR2W8N6LLzHOT83AVpICWhxqBPTvpCD4XLQopNtoeqBtIbUQD3TiM0_DUZQ หรือ  ทาง QR Code
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

22222

แชร์สิ่งนี้ :