รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ วันที่  30  กันยายน  2562
ไฟล์รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

แชร์สิ่งนี้ :