โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษาใน สพป.ลำปาง เขต 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562

สพป.ลำปาง เขต 3  ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษาใน สพป.ลำปาง เขต 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562    ➡ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZknGZZuxA1fnvIZ56Vnu4sc5S1WK8mZr

แชร์สิ่งนี้ :