เอกสารดาวโหลดเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 2562

2-5-9-2562
1แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 62
1-5-9-2562
หนังสือ สพฐ. ว627
หนังสือ สพฐ. เรื่องการลาและการมาทำงานสาย
หนังสือ ว20 ลว 30 ต.ค.61 เอกสารแนบที่ 2 แบบประเมินและคำชี้แจง
หนังสือ ว20 ลว 30 ต.ค.61 เอกสารแนบที่ 1 หลักเกณฑ์ฯ
หนังสือ กคศ.ว5.2562
หนังสือ ก.ค.ศ.ว7 ปี2562
หนังสือ ก.ค.ศ.ว6 ปี62
หนังสือ ก.ค.ศ. ว 9 ปี2562
หนัง กคศ.ว20 ลว 30 ต.ค.61
ว1422 ลว28กพ62
ว8 ปี พ.ศ.2558
ว3 ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานผอ.สถานศึกษา
ร่างบันทึกข้อตกลง (สายงานบริหารสถานศึกษา)
ร่างบันทึกข้อตกลง (สายงานการสอน)
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
แบบประเมิน ฯ สายผู้บริหาร
แบบประเมิน ฯ สายการสอน
แบบประเมิน พนง.ราชการ
บัญชีเสนอผลการพิจารณา
ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ 2555
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
การเลื่อน พนง.ราชการ
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561
1ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 62

แชร์สิ่งนี้ :