รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหารศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหารศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1/2562
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  08.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3
ไฟล์รายงานการประชุม

 

แชร์สิ่งนี้ :