ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “100ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “100ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562  ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อดังแนบ  โดยบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวในงาน  “ศตวรรษกาลรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ➡ ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :