เพลง “สดุดีพระแม่ไทย”

ดาวน์โหลด์ไฟล์เนื้อร้องและทำนองเพลง “สดุดีพระแม่ไทย”  ➡  

หรือดาวน์โหลด์ได้ที่  ➡  http://www.gad.moi.go.th/index-1.html

แชร์สิ่งนี้ :