วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง

แชร์สิ่งนี้ :