สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศมาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง  มาตการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ประกาศมาตรการมีส่วนร่วม

แชร์สิ่งนี้ :