สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ไฟล์ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แชร์สิ่งนี้ :