ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของ หจก.เพื่อครู

หจก.เพื่อครู  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ  ให้โรงเรียนในสังกัดและผู้สนใจพิจารณาหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร สามารถดูรายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด

แชร์สิ่งนี้ :