ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 18  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  13  พฤษภาคม – 28  มิถุนายน  2562  (เรียนทุกวันศุกร์  ระหว่าง เวลา  07.00 – 20.00 น.  และวันเสาร์  ระหว่างเวลา  09.00 – 16.00 น.)  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครพร้อมยื่นเอกสารได้ที่  สำนักบริหารวิชาการ  สถาบันพระปกเกล้า  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4(ทิศเหนือ)  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210  (ในวันและเวลาราชการ)  ภายในวันที่  28  มิถุนายน  2562  หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kpi.ac.th/ รายละเอียดดังแนบไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :