ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย  ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  สามารถดูกำหนดการและรายละเอียดังต่อไปนี้
วันเสาร์ที่  13  กรกฎาคม  2562 ➡   เรื่อง  “การสอนภาษาไทยในชั้นอนุบาลและประถมศึกษา”  ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
วันอาทิตย์ที่  14  กรกฎาคม  2562 ➡   เรื่อง  “หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย : สอนอย่างไรให้น่าเรียน”  ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วันจันทร์ที่  15  กรกฎาคม  2562 ➡   เรื่อง  “การสอนภาษาไทยให้สนุก”  ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สถานที่อบรมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ➡ ไฟล์เอกสารแนบ 

แชร์สิ่งนี้ :