ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ”

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร  “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ”  โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน  2  รุ่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900  บาท(ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)
รุ่นที่1  ระหว่างวันที่  8 – 9  มิถุนายน  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
รุ่นที่2  ระหว่างวันที่  3 – 4  สิงหาคม  2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  บางพลัด  กรุงเทพฯ
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯดังกล่าว  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่  คูณแอน  โทรศัพท์มือถือ/ IDLine : 09-08867372  Email:training.su2016@gmail.com  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://www.thailocalsu.com  รายละเอียดแนบ ➡ไฟล์รายละเอียดแนบ

แชร์สิ่งนี้ :