ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

วันที่  4  มิถุนายน  2562  นายสมบูรณ์  สังชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  เรื่อง  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

แชร์สิ่งนี้ :