ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 27-5-62

วันที่  27  พฤษภาคม  2562  นายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  โดยมีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  

แชร์สิ่งนี้ :