ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”

สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด  หากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”  ในวันที่  19  และ  26  เมษายน  2562  เวลา  09.30 – 12.30 น.  และ13.30 – 16.30 น.  ณ ห้องสัมมนาบริษัทแอปเปิ้นเซาท์  เอเชีย  ชั้น  44  อาคาร ดิ ออฟฟิศแอท  เซ็นทรัลเวิล์ด  กรุงเทพฯ  ผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานสัมมนา  สามารถสมัครและลงทะเบียนได้โดยตรงได้ที่https://goo.gl/b8sLSH  ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่  20  เมษายน  2562  รายละเอียดดังแนบไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :