เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”

ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด  หากมีความประสงค์เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”    จะกำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่  19  และ  26  เมษายน  2562  เวลา  09.30  –  12.30 น.  และ  13.30  –  16.30 น.  ณ ห้องสัมมนาบริษัทแอปเปิ้ลเซาท์  เอเชีย  ชั้น  44  อาคาร  ดิ  ออฟฟิศแอท  เซ็นทรัลเวิล์ด  กรุงเทพฯ  ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานสัมมนา  สามารสมัครและลงทะเบียนได้โดยตรงได้ที่https://docs.google.com/forms  ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่  20  เมษายน  2562  รายละเอียดดังแนบ ➡ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :