ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  2 – 4  เมษายน  2562  ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า  ในวันที่  2  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.  ณ อ่างเก็บน้ำที่ 3  (หลังศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง)  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
  2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดรอบสวนสาธารณะเขลางค์นครและพื้นที่โดยรอบ  ในวันที่  3  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.  ณ บริเวณลานด้านหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
  3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัดพระธาตุลำปางหลวงและพื้นที่โดยรอบ  ในวันที่  4  เมษายน  2562  เวลา  08.30 น.  ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง  อำเภอเกาะคา
    จังหวัดลำปาง
    ไฟล์ประชาสัมพันธ์จิตอาสารพระราชทาน
แชร์สิ่งนี้ :