ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดฯ  และเอกสารการสมัครได้ที่https://www.dmcr.go.th/information/intranet ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้  จึงถึงวันพฤหัสบดีที่ 28  กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ไฟล์เอกสารแนบ

แชร์สิ่งนี้ :