แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  จากเดิม  อยู่ที่  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
เป็น  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  โดยมีข้อมูลติดต่อราชการ  ดังนี้
1.  นายจีระพงษ์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
2.  ที่ตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  ภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  เลขที่ 15  ถนนท่าคราวน้อย  ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  52100  หมายเลขโทรศัพท์  0 5422 3006,  0 5421 7106  หมายเลขโทรสาร  0 5422 4426  AMS  e-office  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

แชร์สิ่งนี้ :