การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ชค.ลป)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง (ชค.ลป) เพื่อรายงานการดำเนินงานประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ให้ตัวแทนสมาชิกได้รับทราบ โดยมีนายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 นายกสมาคม ชค.ลป เป็นประธานดำเนินการประชุม

แชร์สิ่งนี้ :