ออกติดตามอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมคณะได้ออกติดตามและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โรงเรียนวังแก้ววิทยา โรงเรียนบ้านวังมน และโรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

แชร์สิ่งนี้ :